Nuorten Kotipirtissä tapahtuva toiminta

Nuorten Kotipirtissä järjestämme sijaishuoltoa huostaanotetuille, avohuollon tukitoimena sijoitetuille sekä kiireellisesti sijoitetuille nuorille. Sijaishuolto pitää meillä sisällään mm. strukturoidun arjen, hoidollisia ryhmiä, omaohjaajatyöskentelyä sekä yhdessä nuorten kanssa tehdyn viikko-ohjelman.

Nuorten koulunkäynti ohjaa arkea yhdessä päiväsuunnitelman kanssa. Nuorten Kotipirtissä pidämme tärkeänä tukea nuorten koulunkäyntiä ja sen edistymistä.

Hoidollisia ryhmiä meillä on ainakin kerran viikossa, jotka käsittelevät eri nuoruuteen liittyviä aihealueita.

Omaohjauksen suuri rooli

Omaohjaajatyöskentelyä Nuorten Kotipirtissä nuorille on vähintään kolme tuntia viikossa.

Omaohjaaja-aika voi sisältää hoidollisia keskusteluja, yhdessä ruuanlaittoa, nuoren kanssa urheilua tai muuta ajanviettämistä. Tällöin nuori saa kuitenkin omaohjaajan jakamattoman huomion.

Omaohjaajuus on Nuorten Kotipirtissä suuressa roolissa nuoren sijoituksen aikana. Omaohjaaja on vastuussa nuoren asioista sekä pyrkii luomaan nuoreen luottamuksellisen suhteen sekä turvallisen ympäristön kasvaa.

Viikko-ohjelma muotoutuu eri teemojen ympärille:

Maanantaina meillä on hoidollinen ryhmä sekä yhteisökokous, jossa yhdessä nuorten kanssa päätetään tiistain liikuntaillan aktiviteetti sekä mitä perjantai- iltana ja lauantaina puuhataan.

Keskiviikkona meillä on taideilta, joka voi sisältää itsensä ilmaisua musiikin, kuvataiteen tai kehollisin keinoin. Tähänkin nuoret saavat yhteisökokouksessa ideoida mitä teemme.

Torstaisin meillä on yhteinen siivouspäivä ja sunnuntain pyhitämme levolle tai retkille lähimaastoon.

Perjantai-illan aktiviteetti on yksikössä tapahtuva, mutta lauantaina mahdollisuuksien mukaan aktiviteetti voi olla myös yksikön ulkopuolella.

Success message!
Warning message!
Error message!