Tietoa Nuorten Kotipirtistä

Nuorten Kotipirtti on yksityinen ja perheomisteinen lastensuojelulaitos. Nuorten Kotipirtin tärkein arvo on asiakaslähtöisyys, joka sisältää nuoren tasa-arvoisen ja arvokkaan kohtaamisen ja kohtelun. Toiminnassamme otamme huomioon nuoren yksilölliset tarpeet sekä nuoren lähiverkoston. Avoimuus ja välittäminen ovat toimintamme kulmakiviä. Tässä tiivistyy hyvin yksikömme toiminta-ajatus ja palvelulupaus.

Meillä työskentelee moniammatillinen tiimi, joka pystyy vastaamaan vaativiin ja haastaviinkin. nuorten tilanteisiin. Yrittäjänä ja yrityksenä haluamme panostaa nuoreen ja nuoren perheen lisäksi työyhteisöömme. Pidämme huolen työyhteisömme hyvinvoinnista hyvällä resurssoinnilla sekä avoimella ilmapiirillä työyhteisössämme. Panostamme työntekijöiden jaksamiseen sekä viihtymiseen työssä. Panostamme myös työyhteisömme kehittymiseen ammatillisesti huolehtimalla koulutuksesta ja mahdollistamme kouluttautumisen työntekijöiden kiinnostuksen mukaan. Työntekijät sekä muut yhteistyötahot ovat tärkeä osa meidän yhteistä polkuamme.

Henkilökunnan osaaminen

Henkilökunnalla on vahvaa lastensuojelun osaamista. Osaamista löytyy tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden, päihdetyön ja monikulttuurisuuden parista sekä myös käytöshäiriöiden sekä psyykkisten haasteiden hoidosta. Yksikössä työskentelee Nepsy-valmentaja ja tarkoituksenamme on kouluttaa työntekijät Nepsy-valmentajiksi.

Henkilökunnallamme on vuosikymmenien erilaisten lastensuojelukenttien työkokemusta. Yksikössämme työskentelee 12 ammattilaista, joten työntekijämitoituksemme on 1,7. Opetuksesta vastaa Ristiinan yhtenäiskoulu, Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkelin ja Mäntyharjun lukiot. Työyhteisö tukee lasten koulunkäyntiä ja tärkeänä arjessa pidämme nuorten harrastamista sekä hyödynnämme toiminnassamme ympäröivää luontoa. Harrastamisen tukemisella pyrimme siihen, että nuoret pääsisivät osaksi ikätasoista ryhmää ja toimintaa turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

Tavoitteenamme on perheen jälleenyhdistäminen, jos se vain on mahdollista. Omaohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä lasten perheen ja lähipiirin kanssa. Vanhemmat ovat tervetulleita vierailemaan yksikössämme sovitusti sekä omaohjaaja sovitusti vierailee myös nuoren kotona. Omaohjaaja pitää vanhempiin yhteyttä viikottain kuulumisten merkeissä sekä kotiharjoitteluiden aikana tiiviisti. Vanhemmille järjestetään vanhempi-lapsi viikonloppuja kerran vuodessa. Viikonlopun aikana vanhemmat pääsevät tutustumaan paremmin työyhteisöön yhteisen toiminnan ohella.

Talosta yleisesti löytyvä osaaminen

  • Nepsy (Neuropsykiatriset menetelmät)
  • Päihdetyön osaaminen
  • Käytöshäiriöt
  • Avekki toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan
  • ADHD hoitotyö
  • Monikulttuurinen osaaminen
  • Kokemusasiantuntijuus
Success message!
Warning message!
Error message!