Palvelulupauksemme

onnelliset lastensuojelun asiakkaat

Hyvinvoiva henkilöstö

Yrityksemme suurin voimavara on motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, joka haluaa toteuttaa laadukasta lastensuojelua suurella sydämellä palvelulupauksemme mukaisesti.

Henkilöstön riittävä määrä lisää työyhteisön pysyvyyttä, turvallisuutta ja työssä jaksamista. Työyhteisön mielestä työhyvinvointia tukee hyvä yhteishenki, jota luovat positiivinen asenne ja huumori. Työyhteisö sitoutuu työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja johto sen tukemiseen.

Hyvinvoiva Asiakas

Nuorten hyvinvointia tukee turvallinen ja säännöllinen arki. Nuorten Kotipirtissä työntekijät kulkevat rinnalla, tukevat ja auttavat nuoria katsomaan tulevaisuuteen yhteistyössä verkostojen kanssa.

Työyhteisön ja verkostojen välinen vuorovaikutus on avointa ja rehellistä. Nuorten Kotipirtin yhteisö on nuorta varten ja kunnioittaa hänen oman elämänsä asiantuntijuutta sekä osallisuutta. Nuoret kohdataan aidosti, ennakkoluulottomasti ja tasa- arvoisesti.

Nuorten Kotipirtissä työyhteisö välittää aidosti sekä nuoresta että hänen perheestään.

Hymyilevä sijoitettu nuori
sijaishuollon yksilöllinen tuki ja ohjaus

Osaamisen johtaminen

Nuorten Kotipirtissä jokainen yhteisön jäsen saa kehittää ja kehittyä. Maailma, yhteiskunta ja sen tuomat haasteet muuttuvat ja me haluamme vastata niihin.

Tällä alalla emme ole koskaan ammatillisesti valmiita, jonka vuoksi kouluttautuminen ja uuden oppiminen on osa työtämme.

Success message!
Warning message!
Error message!